Chính sách bán hàng mới nhất Park 9, Park 10, Park 11 & Park 12 áp dụng từ ngày 01/04/2016

Năm 2016, Chủ đầu tư đã đưa ra nhiều chính sách mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các khách hàng khi sở hữu căn hộ Tòa Park 9, Park 11, Park 12 và tòa căn hộ cuối cùng được mở bán Park 10 – Master Premium.

cs-1cs-2cs-3cs-4cs-5cs-6cs-7cs-8cs-9cs-10cs-11cs-12cs-13cs-14cs-15cs-16

Chính sách bán hàng mới nhất Park 9, Park 10, Park 11 & Park 12 áp dụng từ ngày 01/04/2016
3.5 (70%) 4 votes
Did you like this? Share it: